جلسه پنجاه و هفتم فقه فناوریهای نوین۲: امنیت فضای مجازی و دفاع الکترونیکی (۲۰ اردیبهشت۱۳۹۷)

فایل صوتی (بشنوید): 
تصویر: