درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی(مجموعه گفتگو، دفتر دوم)؛

کتاب درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی از دفتر دوم از مجموعه‌ای از مقالات است که توسط دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سال در سال ۱۳۸۳ انتشار و به بازار کتاب عرضه گردید.
این کتاب متشکل از مقالات
ضرورت نقد روشمند
تولید علم از دو منظر کاشفیت و نسبیت
آسیب‌شناسی علمی - تاریخی در جنبش نرم‌افزاری
ضرورت پایبندی نواندیشی به اصول
اصالت حضور
روشمندی در آرمان‌گرایی
ضرورت بازنگری در پارادایم‌های فقهی
منطق تولید
تولید، مراحل و موانع
و همچنین ترجمه، ضرورت‌ها و آفت‌ها /حمید شهریاری است که در این مقاله بعد از هشدار نسبت به عدم فراموشی نهضت تولید علم بومی به روش‌های تولید علم می‌پردازد و به بحث پیرامون این موضوع توجه می‌نماید و با همین روند به ادامه بحث پرداخته می‌شود؛ و دست‌آخر با برشمردن مشکلات بر سر راه تولید علم به پایان می‌رسد.