دور جدید درس فقه فناوریهای نوین در مدرسۀ امام کاظم(ع)

دور جدید درس فقه فناوریهای نوین از ابتدای سال ۹۷ در مدرسۀ علمیۀ امام کاظم(ع) برگزار خواهد شد. جلسات درسی این دوره در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته از ساعت ۱۲ تا ۱۳ در قم، مدرسۀ امام کاظم(ع)، ساختمان امام رضا(ع)، طبقه همکف، مدرس ۲۷ برگزار خواهد شد.
نخستین جلسۀ درسی این دوره از ۲۲ فروردین ماه آغاز خواهد شد.