حماسه ۹دی ضمانت انقلاب اسلامی است

۹ دی حماسه میثاق امت با ولایت و روز بصیرت است. روزی که در آن یکبار دیگر امت پشتیبانی خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی و آرمانهای آن به منصه ظهور رسانید و نشان ولایت را بر تارک تاریخ معاصر زد و یادآور ولایت امام علی علیه السلام شد. امت اسلامی با حضور در صحنه، امید مستکبران عالم به خوارج زمانه را به ناامیدی مبدل ساخت و نشان داد که از اجاق کور استکبار جز خاکستر چیزی بیرون نمی‌آید. در این میان اهل فتنه که سرافکندگی خروج از ولایت را بردوش می‌کشند حاضر نشدند که به حق تسلیم شوند و با هتک حیثیت و حرمت ساحات مقدس، و همراهی و همصدایی با آوای ملحدان و مزدوران عالم و اصرار بر مواضع متعصبانه و ابوجاهلانه خویش موجبات شقاوت را برای خود و همراهانشان پدید آوردند. با آنکه با مواضع حکیمانه رهبری معظم راه سعادت و بازگشت از گناه و تقصیر باز بود اما کوری دل مانع آن شد که نور حقیقت را بازبینند و به متاع تعصب آتش فتنه خریدند و بر خرمن اعمال خویش زدند و یادآور خروج طلحه و زبیر از امام خویش شدند.
در این میان صبر و حکمت مقام معظم رهبری و پیشتبانی امت از ولایت و وصایای امام راحل پشتوانه جاودانی برای انقلاب اسلامی گردید و ورق زرینی در تاریخ انقلاب رقم زد. زمینه فتنه‌انگیزی را از دست دشمنانش گرفت و فتنه‌گران را خانه‌نشین کرد. بدون شک اینک نیز رأفت اسلامی شامل حال فتنه‌گران است وگرنه با توجه به اصرار آنان بر گناه پیشین استحقاق آنان مجازات منافقانی است که بیعت شکنی کردند و بر علیه نظام جمهوری اسلامی قیام کردند و سزاوار حکم قاطع امام راحل گردیدند.
 
۹ دی ماه ۱۳۹۵