تاریخ فلسفۀ اخلاق غرب

تاریخ فلسفۀ اخلاق غرب
  • نویسنده : د. حميد شهريارى
  • گروه : کتاب ها
  • تعداد بازدیدکنندگان : 605
كتاب «تاريخ فلسفه اخلاق غرب» ويراسته لارنس سي. بكر، ترجمه جمعي از مترجمان، توسط انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني در سال ۱۳۷۸ منتشر شد و در سال ۱۳۸۶ به چاپ دوم رسيد.اين كتاب ترجمه‌ای است از ‏A history of western Ethics، edited by Lawrence c.‎ Becker‏. اين كتاب را كه مشتمل بر يك دوره تاريخ فلسفه اخلاق غرب از پيش از سقراط تا پايان فلسفه قرن بيستم است، دوازده تن از برجسته‌ترین تاریخ‌نگاران به‌طور تخصصي در حوزه فلسفه اخلاق نگاشته‌اند و لارنس سي. بكر آن را ويراستاري نموده است. آقاي دكتر لگن هاون در توصيف اين كتاب چنين می‌گویند: «مطالب اين كتاب نمايانگر آشنايي با پويايي تاري انديشه غرب در هر دوره است و در اين جهت هیچ‌یک از تاریخ‌های جامع فلسفه اخلاق، هماورد آن نيست.هر كس مايل است با تاريخ فلسفه اخلاق غرب آشنا شود، منبع و مرجعي بهتر از اين كتاب نمی‌یابد».‏ فهرست مطالب اين كتاب بدين شرح است:‏ - يونان ماقبل سقراط؛ نويسنده: چارلز. اچ. كان؛ مترجم: حميد شهرياري. - يونان باستان؛ نويسنده: جان ام. كوپر؛ مترجم: حميد شهرياري. - دوران يوناني مآبي؛ نويسنده: ا. ا. لانگ؛ مترجم: محمدتقی انصاري پور. - فلسفه اخلاق رومي؛ نويسنده: ا. ا. لانگ؛ مترجم: امير ديواني. - قرون‌وسطای اوليه؛ نويسنده: اسكات ديويس؛ مترجم: محسن جوادي. - قرون‌وسطای متأخر؛ نويسنده: اسكات مک‌دونالد؛ مترجم: محسن جوادي. - رنسانس؛ نويسنده: ژيل كِرمي؛ مترجم: عليرضا آل‌بویه. - قرون هفدهم و هجدهم؛ نويسنده: جي. بي شفيوند؛ مترجم: محمود فتحعلي. - فلسفه اخلاق بريتانيا در قرن نوزدهم؛ نويسنده: ماركوس سينگر؛ مترجم: امير ديواني. - فلسفه اخلاق قاره اروپا در قرن نوزدهم؛ نويسنده: ريچارد اسكات؛ مترجم: امير ديواني. - فلسفه اخلاق قاره اروپا در قرن بيستم؛ نويسنده: جوزف. جي كاكلمن؛ مترجم: قاسم فنايي. - فلسفه اخلاق قاره اروپا در قرن بيستم (بخش دوم)؛ نويسند: ويليام آر. شرودر؛ مترجم: قاسم فنايي. - فلسفه اخلاق انگليسي - آمريكايي قرن بيستم؛ نويسنده: آلن دوناگن؛ مترجم: قاسم فنايي