درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی

درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی
  • نویسنده : د. حميد شهريارى
  • گروه : کتاب ها
  • تعداد بازدیدکنندگان : 532
درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی(مجموعه گفتگو، دفتر دوم) کتاب درآمدی بر آزاداندیشی و نظریه‌پردازی در علوم دینی از دفتر دوم از مجموعه‌ای از مقالات است که توسط دبیرخانه نهضت آزاداندیشی و تولید علم مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در سال در سال ۱۳۸۳ انتشار و به بازار کتاب عرضه گردید. این کتاب متشکل از مقالات ضرورت نقد روشمند تولید علم از دو منظر کاشفیت و نسبیت آسیب‌شناسی علمی - تاریخی در جنبش نرم‌افزاری ضرورت پایبندی نواندیشی به اصول اصالت حضور روشمندی در آرمان‌گرایی ضرورت بازنگری در پارادایم‌های فقهی منطق تولید تولید، مراحل و موانع و همچنین ترجمه، ضرورت‌ها و آفت‌ها /حمید شهریاری است که در این مقاله بعد از هشدار نسبت به عدم فراموشی نهضت تولید علم بومی به روش‌های تولید علم می‌پردازد و به بحث پیرامون این موضوع توجه می‌نماید و با همین روند به ادامه بحث پرداخته می‌شود؛ و دست‌آخر با برشمردن مشکلات بر سر راه تولید علم به پایان می‌رسد.