شواهد مبادی: ترجمه و شرح اشعار مبادی العربیّه

شواهد مبادی: ترجمه و شرح اشعار مبادی العربیّه
  • نویسنده : د. حميد شهريارى
  • گروه : کتاب ها
  • تعداد بازدیدکنندگان : 545
«شواهد مبادی» عنوان کتابی است که با قلم نگارنده در سال ۱۳۷۱ توسط انتشارات دارالعلم قم منتشرشده است. کتاب مبادی العربیه که برای اولین بار با قرار گرفتن در برنامه مدرسه حقانی توسط شهید آیت‌الله قدوسی رضوان‌الله تعالی علیه، در حوزه علمیه قم و سایر حوزه‌های علمیه موردتوجه قرار گرفت و از قبل یا بعدازآن در برنامه درسی دانشگاه‌ها نیز گنجانده شد. این کتاب دارای ویژگی‌هایی است: نخست اینکه بانظمی منطقی و موجه مباحث و مطالب را بیان می‌کند و ازاین‌جهت ذهن خواننده باکار منظم خو می‌گیرد؛ و دوم اینکه در شماره‌های چهارگانه خود شیوه تکمیل مرحله‌ای را پیش‌گرفته است. شیوه‌ای که صحت آن در تعلیم و تعلم قابل‌انکار نیست و سوم دارا بودن تمرینات متعدد برای هر فصل است. با این مزایا مشکلی که در رابطه با این کتاب برای معلم و متعلم وجود داشت شواهد شعری آن بود که بسیاری از آن‌ها در کتاب‌های متداول شرح شواهد مطرح نگردیده است که در کتاب حاضر سعی شده است که مشکل مزبور مرتفع گردد.